Privacyverklaring
Stichting Bijbelwinkel Ezra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Bijbelwinkel Ezra respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van Persoonsgegevens
Stichting Bijbelwinkel Ezra verzamelt uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom Stichting Bijbelwinkel Ezra persoonsgegevens nodig heeft
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Stichting Bijbelwinkel Ezra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Contact met u opnemen i.v.m. de behandeling van uw vraag, bestelling of betaling;
- Contact met uw opnemen i.v.m. deelname aan een workshop;
- Om goederen bij u af te leveren;
- Verzenden van onze nieuwsbrief.

Wanneer u Stichting Bijbelwinkel Ezra wilt ondersteunen middels een donatie via bankoverschrijving, zijn uw naam en rekeningnummer zichtbaar op het rekeningafschrift. Indien uw contactgegevens bij ons bekend zijn, ontvangt u namens het bestuur een bedankbrief na het einde van het jaar.

Hoe lang Stichting Bijbelwinkel Ezra persoonsgegevens bewaart
Stichting Bijbelwinkel Ezra bewaart uw persoonsgegevens, totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten of wenst dat wij uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Bijbelwinkel Ezra deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Stichting Bijbelwinkel Ezra gebruik van Mailchimp, waarmee wij uw naam en e-mailadres delen. Via onze website kunt u zich hiervoor aanmelden. Wanneer u ons op andere wijze uw e-mailadres geeft, ontvangt u een mail waarin wij u expliciet toestemming vragen voor toezending van de nieuwsbrieven. Mocht u geen toestemming verlenen, dan kunt u helaas geen nieuwsbrieven van ons ontvangen. U kunt zich afmelden door te klikken op unsubscribe from this list onderin onze nieuwsbrief of een mail te sturen naar info@bijbelwinkelezra.nl . Wij zullen dan binnen 4 weken uw gegevens bij Mailchimp verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bijbelwinkel Ezra.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de beheerder, Brigitte Frölich of sturen naar info@bijbelwinkelezra.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze diensten en website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website of wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen
Stichting Bijbelwinkel Ezra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de beheerder of via info@bijbelwinkelezra.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Bijbelwinkel Ezra
Kouvenderstraat 160
6431 HH Hoensbroek
tel. 045-5232770
info@bijbelwinkelezra.nl
KvK 140773605

Update: 27 maart 2019
Kouvenderstraat 160
6431 HH Hoensbroek
Tel.: 045 523 2770
Mobiel: 06 2520 9019
Info@bijbelwinkelezra.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur