Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Over ons

Over ons

"Ezra was namelijk vastbesloten de wet van de Here te bestuderen en te gehoorzamen. En hij wilde deze wet ook onderwijzen ..." (Ezra 7:10)

Aangenaam kennis te maken!

De Bijbel is onze bestseller, de winkel een ontmoetingsplaats!

Stichting Bijbelwinkel Ezra werd opgericht in 2002 en werkt met een aantal vrijwilligers. Evenals de bestuursleden, zijn de medewerkers enthousiaste mensen, die onze christelijke uitgangspunten onderschrijven. Als team doen we er ook alles aan om u zo deskundig mogelijk te woord te staan en we vinden het belangrijk dat u zich hier thuis voelt! Het Ezra-team heet u van harte welkom!

Om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien heeft Ezra uw gebed en steun hard nodig. Mocht u een financiële bijdrage overwegen dan kunt u het bedrag overmaken naar:
Stichting Bijbelwinkel Ezra (niet fiscaal aftrekbaar)
NL23 INGB 0009351376
o.v.v. "GIFT"

òf
Evangelische Gemeente Geleen (fiscaal aftrekbaar)
NL96 INGB 0003756169
o.v.v. "GIFT EZRA"

Bij voorbaat hartelijk dank!


Doelstelling Stichting Bijbelwinkel Ezra

De stichting heeft ten doel om - krachtens het zendingsbevel van de Here Jezus Christus - het evangelie bekend te maken onder alle volken, d.m.v. Bijbelgetrouwe lectuur als een vitaal en door God gegeven instrument voor evangelisatie en voor de opbouw van de gemeente.
De stichting wil zich - ten dienste van alle volken, kerken en zendingen - wijden aan de vervaardiging, uitgave, verkoop en verspreiding van Bijbelgetrouwe lectuur.

Bijbelwinkel Ezra wil dit doel bereiken door:
1. Bijbelwinkel EZRA te exploiteren door de verkoop en verspreiding van de Bijbel, Bijbelgedeelten en Bijbelgetrouwe lectuur, evenals aanverwante artikelen als kaarten, kalenders, audiovisuele hulpmiddelen voor het gebruik in zondagscholen, kinderclubs en dergelijke, CD, DVD en software en schrijfbehoeften en snuisterijen.
Het stimuleren en samenwerken met christenen ter bevordering van het inrichten van boekentafels in kerken en dergelijke plaatsen van samenkomst, op conferenties, markten, beurzen, bijeenkomsten en andere evenementen en ter bevordering van colportagewerk, uitleenbibliotheken en schriftelijke bijbelcursussen.
2. Het bevorderen van het gebruik van bijbelgetrouwe lectuur te verspreiden door:
- Gelovigen aan te moedigen zulke lectuur te verspreiden.
- Voorlichting te geven over het doel en de arbeid van de stichting.
- Het begeleiden en adviseren van gelovigen, die actiever betrokken willen worden bij de dienst van lectuur-verspreiding en evangelisatie.
- Alle andere middelen die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn.


Christelijke uitgangspunten

De stichting stelt zich op de volgende beginselverklaring:
- De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
- De Goddelijke inspiratie van de Bijbel en de daaruit voortvloeiende betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven
- De universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
- Het plaatsvervangend offer en vergoten bloed van de vlees geworden Zoon van God als de enige en afdoende grond van de verlossing van de schuld, de macht en de eeuwige gevolgen van de zonde.
- De rechtvaardiging van de zondaar enkel en alleen door Gods genade door het geloof in de gekruisigde en uit de doden opgestane Christus.
- Het werk van God de Heilige Geest in de verlichting van het verstand, in de wedergeboorte, inwoning en heiliging.
- Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen. Het lichaam, waarvan Christus het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is om het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen.
- De verwachting van de persoonlijke, zichtbare wederkomst van de Here Jezus Christus in macht en heerlijkheid.
- De opstanding, zowel van degenen die behouden worden ten leven, als van degenen die verloren gaan ten oordeel.